fbpx България ще постигне икономически ръст от 3% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България ще постигне икономически ръст от 3%

България ще постигне икономически ръст от 3%

През 2020 г. България ще постигне икономически ръст от 3% на фона на изпълнена с предизвикателства година за световната икономика. Страната ще е сред най-добре представящите се от развиващите се пазари. Тази прогноза направиха в изложението си главният икономист на УниКредит за ЦИЕ Дан Букша и главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Двамата експерти участваха в бизнес среща, организирана съвместно от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИК) и УниКредит Булбанк, посветена на макроикономическата прогноза за годината. 

„Оценяваме вероятността за рецесия в САЩ като висока и прогнозата ни е, че Федералният резерв ще намали лихвите със 100 базисни пункта тази година. Икономическите индикатори като например нивата на безработица ще отчетат това забавяне на икономиката след около 6 месеца“, обясни Дан Букша. Той представи прогнозите на УниКредит и за Еврозоната, като според него нивата на ръст на БВП ще бъдат близки до глобалните и няма да надхвърлят 1% през тази и следващата година. „Ако очаквате увеличението на публичните разходи в Германия да е отговорът как да се постигне икономически ръст в Еврозоната, твърде вероятно е това да не се случи. Има малка надежда за осезаем фискален стимул“, обясни Букша.

На фона на външните шокове, Централна и Източна Европа също ще отчете по-нисък ръст през тази година и постепенно възстановяване през 2021. Основното предизвикателство за региона ще е изчерпването на оставащите резерви от свободна работната ръка.

На старта на цикличното забавяне на икономиките в ЦИЕ българската икономика ще нараства с най-добри темпове като принос за това ще имат вътрешното потребление, публичните разходи и инвестициите. Забавяне на приноса към растежа спрямо миналата година ще се наблюдава при износа. „Възможността на икономиката за създаване на нови работни места намалява, след като икономиката вече достигна пълна заетост през 2018 г. , а населението в работоспособна възраст намалява с едни от най-високите темпове в ЦИЕ“, посочи Кристофор Павлов. Според него секторите, които ще допринесат за ръста на БВП на страна са строителство, услуги и производството, ориентирано към вътрешния пазар.  От друга страна, забавяне на темповете на растеж може да се очаква при някои от експортно ориентираните сектори, както и спад на произведената продукция в земеделието, което пострада от сушата през последните месеци.

Ръстът на икономиката ще бъде подпомогнат и от бързият ръст на доходите под формата на 10% увеличение на заплатите в публичния сектор, което в контекста на нарастващия дефицит на работна сила, в една значителна степен ще се пренесе и в частния сектор на икономиката.

Като основно предизвикателство, дискутирано по време на срещата, беше да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на производителността, за да може в контекста на бързо нарастващите разходи на труд да не се стигне до загуба на конкурентоспособност. Роля в този процес ще имат както бизнеса така и правителството. Бизнеса ще трябва да увеличи темповете, с които създава нови продукти, скоростта, с която автоматизира процеси, въвежда нови технологии, както и нови модели за организация на производствените процеси, за да може да остане конкурентоспособен в условията на по-бързо нарастващи разходи за труд. Това също предполага бизнеса да се ангажира и с повече инвестиции в образование на работниците си. Ролята на правителството е не по-малко важна. Правителството трябва да започне да инвестира повече, не само в пътища, водопроводни мрежи, мрежи за пренос на енергия и друга базисна инфраструктура, но и в здравеопазване и образование, които ще позволят на работната сила да придобие уменията и качествата, които са и необходими, за да бъде още по-конкурентоспособна в глобалния пазар на труда. Надеждата е, че с течение на времето публичната администрация ще трупа все повече опит, което ще и позволи да решава все по-комплексни и предизвикателни задачи в бъдеще. „За стане всичко това възможно както бизнеса така и правителството трябва да инвестират повече“, смятат експертите на УниКредит.

Ръстът в цените на имотите от последните години все още не е довел до балон  на този пазар. „Ако има прегряване, то е силно локализирано с определени квартали в столицата и още няколко от най-големите градове на страната“, става ясно от анализа на експертите на УниКредит.