fbpx На тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата

Водеща снимка
Да

На тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата

Microsoft представя индекс за дигитална култура (Digital Civility Index – DCI) направен през май 2020 г., който показва как в последните години тя се подобрява в различните поколения потребители - тийнейджъри (на възраст 13-17 години) и възрастни (на възраст 18-74 години) в 32 държави.

Проучването включва въпроси като „Какви онлайн рискове сте изпитали Вие и Вашето близко обкръжение, кога и колко често са възниквали рисковете и какви последствия и действия са били предприети?“ - и измерва излагането на 21 онлайн риска в четири области: поведенческа, морална, сексуална и лична/натрапчива, в продължение на целия им живот.

Индексът работи на следния принцип: колкото по-ниска е стойността (по скала от 0 до 100), толкова по-ниска е възможността респондентите да бъдат изложени на риск и по-високо е възприетото ниво на онлайн култура сред хората в тази държава. Индексът разкрива, че излагането на онлайн рискове е спаднало с три процента спрямо предходната година, от 70% на 67%. Проучването разглежда 21 риска, като първите 5 от тях са:

1) нежелан контакт,

2) различни видове измами,

3) нежелан секстинг (съобщения със сексуално съдържание),

4) злобно отношение към някого и

5) тролинг (провокации/умишлено провокиране на конфликти).

Оказва се, че на тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата на поведение. Всъщност индексът при тях за всичките 32 държави се подобрява до 63% от 66% през 2019 г., докато DCI сред възрастните респонденти се подобрява само с един процент (до 71% от 72%). Освен това тийнейджърите показват по-добри резултати във всичките четири рискови категории, като сексуалните рискове спадат с почти четири процентни пункта за младите хора. Този спад може да бъде обвързан с по-голяма информираност сред тийнейджърите за сериозни онлайн рискове, като изнудване и други злоупотреби.

Милениалите и поколение Z са били най-силно засегнати от онлайн тормоз.

Всеки четвърти човек казва, че културата на поведението в интернет е била подобрена по време на COVID-19.

Шест географски локации са добавени към последната анкета, проведена през април и май 2020 г., като за първи път са изследвани Дания, Филипините, Испания, Швеция, Тайван и Тайланд. Австралия е включена отново след последното ѝ участие през 2017 г. Сред тези нови участници или повторно добавени държави, Тайван регистрира най-благоприятния показател за индекс на дигитална култура като дебютант и се нарежда на пето място сред 32-те изследвани географски региони, регистрирайки DCI от 61%. Този резултат е с шест процентни пункта по-благоприятен от средното за света и следва само Холандия (51%), Великобритания (55%), САЩ (56%) и Сингапур (59%), които заемат съответно четирите челни места.

Съобщавайки тези данни, от Microsoft се надяват всички потребители, създателите на политики и компаниите да обмислят необходимостта от по-безопасен интернет и да използват резултатите за глобален тласък към поведение, основано на уважение и висока „дигитална култура“.