fbpx Представиха първият мапинг на българската индустрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Представиха първият мапинг на българската индустрия

Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ) представиха днес първият мапинг на българската индустрия в проекта BG Industry Map, който обединява в сайт информация за 14 водещи индустрии в страната.

По време на изготвянето на BG Industry Map са излезли изключително интересни факти относно броя на компаниите, които оперират в 14-те сектора. Поставянето на образованието на картата на българската индустрия е от огромно значение, защото темата е основополагаща, а ясният мониторинг ще окаже положителен ефект върху темата с кадрите и тяхната квалификация.

Всяка индустрия има два вида карти – за брой заети лица и за оборот, като идеята за проекта възниква в хода на работата между ИАНМСП и Аутомотив Клъстер България.

Сайтът https://bgindustrymap.com/bg позволява да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма.

Картите обхващат следните индустрии:

 • Автомобилна
 • IT
 • Аутсорсинг
 • Енергийна
 • Машинна
 • Мехатроника
 • Хранително-вкусова
 • Козметична
 • Текстилна
 • Водна и морска
 • Мебелна
 • Биотехнологии
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Образователна

Новоразработените карти на индустрията са базирани на разработваната и усъвършенствана в продължение на осем години карта, която Аутомотив Клъстер България разработва за компаниите от автомобилния сектор.

Мапингът на индустрията доразвива тази идея, а дигиталните карти използват за основа най-популярната картографска платформа (Google Maps) и дават изключителна точност на адресите, базирана на информацията на Министерство на икономиката и сравнена с Търговския регистър.

Платформата, разработена от БРАИТ за ИАНМСП позволява обновяване на картите с най-актуална информация, така че те да служат на потенциални инвеститори или за икономически справки и занапред. Целта е те да не бъдат моментна снимка на индустрията, а са статистически инструмент.

Това става през разработен за лесна работа администраторски панел, където могат да се попълнят данните или да се правят индивидуални промени за всяка отделна фирма, например при смяна на изпълнителния директор, промяна в адреса и т.н.