fbpx Язовирите са под постоянно наблюдение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Язовирите са под постоянно наблюдение

Във връзка с усложнената обстановка в страната и обилните снеговалежи, чието топене предизвиква повишаване нивото на водата в язовирите, се осъществява контролирано изпускане на язовирите, стопанисвани от ,,Напоителни системи‘‘ ЕАД. Няма необходимост да бъдат изпускани язовир „Тополница” на територията на област Пазарджик и язовир „Малка Мътница“ край Велинград. Пълен на 100% е язовир „Виноградец“, който прелива през преливника си и водата от него се отвежда в близко дере. Няма опасност водите му да залеят площи в близост до него. Язовир „Пампорово“, намиращ се на територията на област Смолян е пълен на 67% от общия му капацитет, скоростта с която се изпуска водата е 0,03 м3 /сек.

Всички язовири на територията на област Хасково и област Кърджали са с отворени основни изпускатели. Язовирите „Езерово“, „Изворово“, „Книжовник“, „Мандра“, „Звиница“ и „Даскалово 2” преливат и през преливниците си с минимални водни количества.

На територията на страната работят 35 отводнителни помпени станции. Няма язовири, които да представляват непосредствена опасност за населението и инфраструктурата в териториите под тях. Всички язовири, стопанисвани от ,,Напоителни системи‘‘ ЕАД, са под постоянно наблюдение.