fbpx Български фирми могат да инвестират в Събрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български фирми могат да инвестират в Събрия

Български фирми могат да инвестират в Събрия

 „Приоритет в икономическото сътрудничество между България и Сърбия са добрите взаимоотношения по трансгранични проекти, подобряване на отношенията в частта инвестиции както и допирни точки по иновативни проекти.“ Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, на среща с представители на Стопанската камара в Сърбия, проведена вчера в град Ниш.

Зам.-министър Везиева определи срещата с Регионалната стопанска камара в Ниш като добра възможност България и Сърбия да развият двустранните си взаимоотношения и да се договори по-нататъшното икономическо сътрудничество между двете страни.

От Регионалната стопанската камара в Ниш представиха пред зам.-министърът на икономиката възможностите за български фирми да инвестират в региона.Те изтъкнаха, че има много теми от взаимен интерес, като посочиха голям потенциал в съвместни инфраструктурни проекти и такива по трансгранично сътрудничество. От Стопанската камара подчертаха, че България е един от големите външнотърговски партньори в региона, а икономическите взаимоотношения имат потенциал да се развиват и в бъдеще.

По рано през деня зам.-министър Везиева посети един от големите инфраструктурни проекти в региона - изгражданите от българската компания "Трейс Груп Холд" АД участъци в Сърбия на две от основни европейски магистрали по направлението Ниш – границата с България. Обектите са от първостепенно значение както за сръбската държава, така и за Европа. Дружествата и обектите на "Трейс Груп Холд" АД осигуряват работа на над 1 500 местни сръбски граждани, както и на представители на българското малцинство в страната.

Ускоряване на изграждането на големите инфраструктурни проекти между България и Сърбия беше договорено на Втората сесия на Смесената икономическа комисия между двете страни, при посещението на министъра на икономиката Божидар Лукарски миналия месец в Белград.

Сърбия се нарежда на 16-то място в износа на България за 2014 г., а по отношение на вноса заема 19-то място.Стокообменът между България и Сърбия за периода януари - декември 2014 г. нараства с 4.41% спрямо същия период на 2013 г. Износът спада с 2.68%, докато вносът отбелязва ръст от 12.65%. Търговското салдо възлиза на 62.5 млн. евро при 110.7 млн. евро за същия период на 2013 г.

За периода януари – март 2015 г. сравнени със същия период на 2014 г. се наблюдава ръст в стокообмена с 11.9%.Износът се увеличава с 38.4%,докато вносът спада с -11.5%.Търговското салдо възлиза на 26.9 млн. евро при -9.4 млн. евро за същия период на 2014 г.