информация

16 Юли 2005

Информационна сигурност

През последните няколко години концепцията на информационната сигурност придоби друго измерение. Не толкова отдавна организациите пазеха само финансовата информация свързана с техните главни акционери и бе достатъчно архивите да са под ключ, а компютрите да не бъдат свързани в мрежа. Глобализацията...
16 Януари 2004

Как да търсим информация ефективно

Както е известно, в добре зададения въпрос се съдържа половината отговор. Търсенето на информация е вид разпит. Необходими са умения колкото на машината за търсене в Интернет (search engine, търсачка), толкова и на този, който задава въпросите. Затова смятам, че търсенето е изкуство.
...
16 Декември 2003

Модерни времена

По-късно се появяват телеграфът, телексът, телефонът, пишещата машина, факсът, копирната/размножителната техника... Появата на изчислителната техника бележи повратен момент и слага началото в овладяването на информационния поток. Компютърът става катализатор за появата и развитието на...

Страници