иновации

Във Враца днес се провежда първият от поредица информационни дни за представяне на процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ по оперативната програма.
Иновациите и лидерството са ключът към дългосрочната визия за успешна България, стана ясно по време на първата Годишна среща с посланиците, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). В дискусията с мото „България
Днес бе даден старт на третото издание на академия „Иновация в действие“.
Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева връчи приза за най-иновативно и високотехнологично малко предприятие, завоювало силни позиции на вътрешния и международните пазари на фирма „Патлиджански“ ООД на годишните н
Пред представители на близо 80 бургаски фирми министърът на икономиката Божидар Лукарски представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчва на подписаните договори по втори краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за предпри
60 милиона евро са предвидени за проекти по стартиращите две процедури свързани с внедряване или разработване на иновации в предприятия по програма "Иновации и конкурентоспособност".
 „С приемането на стратегическия документ, Европейската комисия цели да развие прилагането на научните изследвания и иновациите в земеделието, които ще бъдат основата за бъдещите решения и дългосрочни подходи з
Майкрософт България и Иновейшън Стартър, агенция за иновации, партнираща на бизнеса и публичния сектор за дизайн на дългосрочна култура на иновации, започват проект „Млади послани
 „Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес.