fbpx Всяка втора фирма ще търси решения за нови възможности за развитие през 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Всяка втора фирма ще търси решения за нови възможности за развитие през 2022 г.

Пандемията се е отразила негативно на печалбата на българските компании (49%). Те са имали са повече оперативни разходи (56%), по-малко на брой активни клиенти (53%), както и проблеми с достъпа до материали и суровини (49%). Това показва проучване на Aгенция за пазарни проучвания JTN.

JTN разработва комплексен метод за дефиниране на степен на иновативност на компаниите спрямо техните отговори в проучването. Според него 37% от фирмите в секторите IT,финанси, застраховки и хранителни стоки са иновативни, а 48% от сферата на строителството и нехранителни бързооборотни стоки не прилагат достатъчно иновации в дейността си.

Над 70% от мениджърите твърдят, че окуражават служителите си да споделят идеите си за развитието на компанията и посочват, че подсигуряват иновациите основно чрез вътрешнофирмени инвестиции. Под 10% са компаниите, които разчитат на държавни или европейски финансови средства. Повече от половината анкетирани ръководни кадри смятат, че бюрокрацията, административната и данъчната тежест върху компаниите трябва да намалее. Като основни пречки за развитието на иновациите в България те посочват слабата държавна подкрепа и липсата на достатъчно квалифицирани и мотивирани кадри.

През изминалата година компаниите са въвеждали иновации най-често по отношение на нови начини за насърчаване се продажбите (43%) и усъвършенстване на наличните фирмени продукти и услуги (38%)  като допълнителен ефект на кризата и реакция на извънредното положение.

Всяка втора фирма е решена през 2022г да търси нови възможности за развитие и да увеличи обема на производството си. Най-честите притеснения през настоящата година са свързани с ръста на цените за електроенергия (60%), намалената покупателна способност на потребителите (51%), повишения инфлационен натиск (47%) и недостига на кадри (45%).

Като топ 3 най- силни страни на икономиката в България запитаните са посичили туризма, информационните технологии и земеделието. Според тях секторите, които се нуждаят най-много от допълнително развитие са именно земеделие (60%), туризъм (55%), образование (50%) и здравеопазване (49%).

Проучването е проведено сред 200 основатели, собственици на български компании и мениджъри на високи ниво от разнообразни сфери, мъже и жени на възраст 30-61+ години, балансирани по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място.