fbpx Всяка втора фирма ще търси решения за нови възможности за развитие през 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Всяка втора фирма ще търси решения за нови възможности за развитие през 2022 г.

Водеща снимка
Да

Всяка втора фирма ще търси решения за нови възможности за развитие през 2022 г.

Пандемията се е отразила негативно на печалбата на българските компании (49%). Те са имали са повече оперативни разходи (56%), по-малко на брой активни клиенти (53%), както и проблеми с достъпа до материали и суровини (49%). Това показва проучване на Aгенция за пазарни проучвания JTN.

JTN разработва комплексен метод за дефиниране на степен на иновативност на компаниите спрямо техните отговори в проучването. Според него 37% от фирмите в секторите IT,финанси, застраховки и хранителни стоки са иновативни, а 48% от сферата на строителството и нехранителни бързооборотни стоки не прилагат достатъчно иновации в дейността си.

Над 70% от мениджърите твърдят, че окуражават служителите си да споделят идеите си за развитието на компанията и посочват, че подсигуряват иновациите основно чрез вътрешнофирмени инвестиции. Под 10% са компаниите, които разчитат на държавни или европейски финансови средства. Повече от половината анкетирани ръководни кадри смятат, че бюрокрацията, административната и данъчната тежест върху компаниите трябва да намалее. Като основни пречки за развитието на иновациите в България те посочват слабата държавна подкрепа и липсата на достатъчно квалифицирани и мотивирани кадри.

През изминалата година компаниите са въвеждали иновации най-често по отношение на нови начини за насърчаване се продажбите (43%) и усъвършенстване на наличните фирмени продукти и услуги (38%)  като допълнителен ефект на кризата и реакция на извънредното положение.

Всяка втора фирма е решена през 2022г да търси нови възможности за развитие и да увеличи обема на производството си. Най-честите притеснения през настоящата година са свързани с ръста на цените за електроенергия (60%), намалената покупателна способност на потребителите (51%), повишения инфлационен натиск (47%) и недостига на кадри (45%).

Като топ 3 най- силни страни на икономиката в България запитаните са посичили туризма, информационните технологии и земеделието. Според тях секторите, които се нуждаят най-много от допълнително развитие са именно земеделие (60%), туризъм (55%), образование (50%) и здравеопазване (49%).

Проучването е проведено сред 200 основатели, собственици на български компании и мениджъри на високи ниво от разнообразни сфери, мъже и жени на възраст 30-61+ години, балансирани по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място.