кандидат

Ако си мислите, че ще обсъждам политическата обстановка в страната, лъжете се.
„Няма качествени кандидати за работа“ е реплика, която чувам в 9 от 10 разговора с НR ръководители.
Търсачите на работа са с нагласата, че у нас „няма работа“ и „ работодателите в България са маскари“, а работодателите пък в голяма степен са убедени, че „няма читави.  хора“.
От първи юни всеки предприемач може да кандидатства с проекта си за нов бизнес на сайта на LAUNCHub (Launch hub) и така, да получи финансиране до 30 000 евро и участие в менторската програма на фонда. LAUNCHub работи по финансовия инструмент "Entrepreneurship Acceleration and Seed" на европейския фо