корупция

12 Юни 2020

Евробарометър: Има ли корупция в страната?

 Европейската комисия публикува резултатите от последното специално проучване на Евробарометър относно корупцията.Общо 80% от българите и 71% от останалите граждани на ЕС са на мнение, че в страната им има корупция.Над половината (51%) от участниците в допитването у нас мислят, че в...
15 Януари 2020

Австрийските фирми биха инвестирали отново в България

87.5% от опериращите у нас австрийски фирми биха инвестирали отново, ако трябваше да направят този избор днес, но очакват повече мерки срещу корупцията. Това показва проучване на Advantage Austria (Австрийското търговско представителство), проведено сред австрийския бизнес в България за...
18 Април 2018

Корупция и кибер престъпления са най-разпространените икономически престъпления

 Измами, извършени от потребителите (45%), корупция и подкупи (40%) и кибер престъпления (30%) са най-често срещаните икономически престъпления в България. Присвояването на активи отстъпва от челната позиция, като заема четвърто място с 25%. Това сочат резултатите от тазгодишното издание на...
05 Декември 2013

Корупцията в България все още е на високо ниво

Индексът за възприятие на корупцията за 2013 година на Transparency International отправя предупреждение, че злоупотребата с власт, тайните договорки и подкупите продължават да имат разрушително въздействие върху обществата по света. Класацията на Индекса за 2013 година се оглавява от Дания и Нова...
08 Ноември 2013

Бюрокрацията и корупцията продължават да са спънки за бизнеса

Мудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013 година. Това показват резултатите от анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври 2013 година....
09 Ноември 2010

Все още пречките пред бизнеса са сериозни

Въпреки плановете, записани в Националната програма за реформи, до 2020 г. да се намали с 20% административната тежест за бизнеса, у нас регулациите продължават да са сериозна пречка и ограничават пълноценното участие на бизнеса в развитието на икономиката. Това бе изнесено на работна среща за...