fbpx Бюрокрацията и корупцията продължават да са спънки за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бюрокрацията и корупцията продължават да са спънки за бизнеса

Бюрокрацията и корупцията продължават да са спънки за бизнеса

Мудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013 година. Това показват резултатите от анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври 2013 година.

Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г. са бавната администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата фирми. Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и неформалната икономика, при които се наблюдава задълбочаване. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор.

Размерът на корпоративния и подоходния данък, инфраструктурата и финансовата стабилност на държавата са важни аспекти от инвестиционния климат, които членовете на БТПП оценяват най-високо, спрямо останалите условия за бизнес. Въпреки че финансовата стабилност в страната се оценява относително високо, повече от половината от анкетираните смятат, че e настъпило влошаване, спрямо 2012 г. Недоволството на фирмите през 2013 г. основно е по отношение на функционирането на съдебната система и състоянието на енергетиката, показва изследването.
Все пак има и положителни промени. Намаляват фирмите, на които държавата бави връщането на данъчен кредит – от 30% през 2012 г. на 21% през 2013 г. Според 20% от фирмите, през тази година държавата е по-редовна в разплащанията, 39% от фирмите отчитат подобрение в публичната инфраструктура.

Устойчиво и предсказуемо законодателство, рязко намаляване на регулаторната тежест и на бюрокрацията на всички нива, строги мерки срещу сивия сектор и нелегалния внос са най-често посочваните наложителни действия за подобряване на бизнес климата през 2014 година.