кредит

През есенните месеци домакинствата у нас традиционно пристъпват към проучване на възможностите за покупка на жилище и най-активните от тях успяват да затворят сделките преди края на календарната година.
Над 14% е ръстът в броя на запитванията за потребителски кредити между 800 и 2000 лева през последния месец, посочват от консултантския сайт www.creditpoint.bg.
Новите условия по кредитите, които са в сила след окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година, по-скоро объркаха потребителите, отколкото да направят условията по-ясни, а избора на
Няколко банки вече предложиха на пазара ипотечни кредити без такси за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване.
С около 15% повече запитвания за кредити, покриващи 100% от стойността на желаното жилище, отчитат от Кредит Център за април спрямо предходния март.
Лошата кредитна история се окзава пречка при търсенето на нови кредити.
36% от потребителите ползват ипотечен кредит, в същото време 42% от неползващите имат желание в съвсем близко бъдеще (до 1 година) да кандидатстват за такъв.
Около 4% е ръстът на новополучените ипотечни кредити през 2013 година според годишния анализ на консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg.
Въвеждане на таван на лихвите противоречи на принципите на пазарната икономика и затова подобна мярка ще принуди някои кредитори да търсят други възможности за компенсиране на своя риск и разходи, което ще има негативен ефект за потребителите – условията и цената на кредита ще станат по-неясни.
През последните две години ръстът в запитвания за студентски заем е между 10% - 20%, отчита Societe Generale Експресбанк.