fbpx Увеличение на кредити за домакинствата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличение на кредити за домакинствата

Увеличение на кредити за домакинствата

През цялата 2014 г. се наблюдава ръст в подадените искания за ипотечни кредити на физически лица с около 5% спрямо предходната 2013 г. отчитат от УниКредит Булбанк. Средният размер на ипотечните кредити през 2014 г. е близо 72 300 лева - с около 4% по-голям от миналата. Средният срок на изплащане на ипотечните кредити се запазва на 22 години. Едва 0.3% от ипотеките през октомври 2014 г. не са целеви, а за лично ползване, като те често се използват за финансиране на други сделки.

Въпреки желанието на много банки на пазара да предложат на клиентите си стабилност в изплащането на кредитните им задължения чрез непроменлива месечна вноска, интересът към кредитите с фиксирана лихва продължи да спада, за сметка на увеличаващия се интерес към кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти. Една от възможните причини е очакванията на потребителите за ниски пазарни лихвени индекси в краткосрочен и средносрочен период.

През 2014 г. има повишено търсене на потребителски кредити и нарастване на средния размер до 8 100 лв. ( за сравнение през 2013 г. той беше 7 300 лв.). От друга страна е все по-голямо желанието от страна на клиентите за по-бързо погасяване на задължението, като средният срок на потребителския кредит намалява от 8 на 7 години.

През месец юли бяха приети промени в Закона за потребителския кредит, които засягат както потребителските, така и ипотечните кредити. В резултат банките, предлагащи кредити на граждани, промениха цялостно своите оферти и модела на ценообразуване, базиран на пазарни индекси, като се постигна опростяване на условията и по-голяма прозрачност.

Положителните сигнали за подобряване на макросредата и икономическата активност, повишената ликвидност в системата и колебливото възстановяване на пазара на труда определят очакванията за поведението на потребителите през 2015 г. Тенденцията за понижаване на лихвите по кредити, повишено предлагане и конкуренция между финансовите институции ще се запази и през следващата година, като домакинствата ще продължат да бъдат предпазливи при вземането на финансови решения. Очакванията са за лек ръст на сделките с недвижими имоти от около 5%, което ще раздвижи и пазара на ипотечни кредити. Прогнозите за цените на недвижимите имоти е за минимално повишение през следващите няколко месеца. 

Facebook коментари