fbpx погасяване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

погасяване

Потребителите, които прибягват до „бързи” кредити, рядко съжаляват за това, дори и при невъзможност да се справят с лихвите. Те дори търсят начини да усвоят още заеми, с които да се справят с първоначално изтеглените.
Въпреки интересните есенни промоции и новите кредитни продукти, политическата нестабилност притеснява част от потребителите на кредити отчитат от консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg.
Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 година. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61 384 875 евро.
Факт е, че банките в търсене на качествени клиенти отвориха торбите на големите оферти. Промоциите, които предлагат по ипотечните кредити са много добри и счетани с офертите на пазарът на имоти, дават възможност една добра сделка.