погасяване

26 Март 2019

Клиентите на "бързите кредити" основно се делят на три групи

Потребителите, които прибягват до „бързи” кредити, рядко съжаляват за това, дори и при невъзможност да се справят с лихвите. Те дори търсят начини да усвоят още заеми, с които да се справят с първоначално изтеглените. По този начин се получава затворен цикъл, типичен за един конкретен...
30 Октомври 2013

Кредитирането е в "разкрачен стоеж" през септември

Въпреки интересните есенни промоции и новите кредитни продукти, политическата нестабилност притеснява част от потребителите на кредити отчитат от консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. Очакванията, че 2013 година ще бъде осезаемо по-добра от 2012 година и...
10 Януари 2013

Погасихме държавен дълг около 914 млн. евро

Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 година. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61 384 875 евро. Освен това...
09 Ноември 2010

Ако можете - скачайте сега!

Факт е, че банките в търсене на качествени клиенти отвориха торбите на големите оферти. Промоциите, които предлагат по ипотечните кредити са много добри и счетани с офертите на пазарът на имоти, дават възможност една добра сделка. Някой би използвал народната мъдрост – „Сега е момент да се лови...