fbpx регламент | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
За първа година регламентът на BIWC Балканският винен конкурс и фестивал (BIWC) се променя и вината ще се оценяват  по 100 точковата система (до момента оценяването беше извършвано по 20 – балната система).
За първи път в България ще се въведе регламент за упражняване на професията „Ски учител“.
Заедно с контрола, ограничаващ автомобилния трафик в Слънчев бряг, акционерното дружество „Слънчев бряг” определя и точния брой на атракционните превозни средства.
Европейската комисия изготви промени в Регламента за хигиена на фуражите с цел предотвратяване на кризи, защита на потребителите и намаляване на икономическите загуби на страните-членки. Промяната е продиктувана от последната диоксинова криза от месец декември 2010 г. в Германия.
Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда.
Финансовите проблеми на Гърция отново отключиха дебата възможна ли е изобщо интеграцията между толкова различните народи, от които е съставен Европейския съюз?