адв. Светослав Йорданов & адв. Иван Тосков

На съд до дупкаШироко разпространено е схващането, че системата работи в полза на длъжника, работи бавно или пък е решение на всички проблеми. Обичайна реакция на българския мениджър е „Нека ме съдят!“ или пък „Не ме интересува какво ми предлагат, ще ги съдя до дупка!“.
Сериозен проблем при прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, винаги е бил извършването на данъчни измами, чрез схеми за източване на данък добавена стойност или т.нар. „кръгова” измама.
Това е честа „дилема“, която отдавна следва да е напуснала съзнанието на мениджъра. Изкушението да се спести някой и друг лев и да се намалят разходите, много пъти спохождат представителите особено на дребния и средния бизнес, където средствата по дефиниция са ограничени.
На пазара на юридически услуги в България, за предоставянето на една и съща услуга, може да получите оферта за 100 лв. и за 10 000 лв. Разбира се, примерът е съвсем условен, но показва липсата на установени ясни правила при определянето на цените на юридическия труд.