Бойко Денчев

16 Август 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

Когато едно малко предприятие планира да внесе или изнесе стоки, то се сблъсква със сложни процедури, документи, правила и закони. В резултат мнозинството предприемачи от малкия и среден бизнес възприемат участието си в международната търговия като участие, съпътствано с непреодолими трудности....
16 Май 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

В този брой ще продължим представянето на проект Easytrade, като демонстрираме един реалистичен сценарий. Чрез него ще илюстрираме използването на функционалния модул "Най-изгодна оферта" от участниците, ангажирани в една външнотърговска сделка.
Първо, да ви представим участниците...
16 Април 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

В условията на глобализиращата се икономика все повече малки и средни предприятия осъзнават, че излизането им извън рамките на локалния и националния пазар е единственият начин за развитие, а много често и въпрос на оцеляване. Независимо от това участието им в международната търговия е все още...
16 Февруари 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия-II

В брой 3 на "Твоят БИЗНЕС" ви представихме международния проект Easytrade. Неговата цел е изграждане на интернет портал - www.xportplus.net, който предоставя информация, инструменти и услуги, улесняващи външнотърговските операции. Така пред малките предприятия се откриват възможности,...