Easytrade - глобална платформа за международна търговия-II

В брой 3 на "Твоят БИЗНЕС" ви представихме международния проект Easytrade. Неговата цел е изграждане на интернет портал - www.xportplus.net, който предоставя информация, инструменти и услуги, улесняващи външнотърговските операции. Така пред малките предприятия се откриват възможности, които иначе са достъпни само за големи фирми.Порталът включва различни функционални модули.
Един от тях е т.нар.
Симулатор
Симулаторът води потребителя последователно през всички стъпки, необходими за успешното извършване на една вносно-износна операция. Той осигурява информация за съществуващите процедури и формалности, както и пълната документация, необходими за внос или износ на конкретен продукт за конкретна държава и вид транспорт.
За да използва Симулатора, потребителят трябва да посети портала и да се регистрира. Той трябва да въведе информация за своята фирма, включително и
e-mail адрес. Порталът проверява валидността на адреса и генерира автоматично потребителски код и парола. След като получи своя код и парола, потребителят ги въвежда и пътят му е открит. Това е напълно безплатно.

На следващата стъпка потребителят трябва да въведе информация за това от коя държава стоката се изнася и за коя държава е предназначена. Нужно е да се въведе и описание на продукта, като се използва съответния TARIC код.

Като използва падащи менюта, потребителят избира:

1. Описание на продукта.
2. Държава, от която се изнася стоката.
3. Държава, в която се внася стоката.
4. Вид на транспортното средство.
След това натиска бутона за търсене.

На база на така въведената информация порталът разработва подробен доклад. В него хронологично и последователно са описани процедурите, които трябва да се следват, както и формалностите, съпътстващи всеки вносно-износнен процес. Порталът предоставя он-лайн необходимата документация, която трябва да се попълни, а така също и информация за митническите такси в държавата вносител. Всичко това се отнася за конкретния продукт, държава и вид транспорт.

Във следващия брой ще представяме другите функционалните модули, предлагани от портала www.xportplus.net

Facebook comments