Йордан Политов

17 Декември 2009

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Много често, особено в условията на криза, възникват трудности с предоставянето на банкови заеми за МСП. Всяко предприятие се оценява според вътрешните правила на банката за стойността на неговото имущество и за степента на съществуващия кредитен риск. Колкото по-висок е рискът при дадено МСП (...
09 Декември 2009

Как една фирма да придобие лиценз за технология?

Значението на интелектуалната собственост
Несъмнено технологията е източник на конкурентно преимущество за фирмите, които я притежават. За да оперира успешно в съответната област едно предприятието може, вместо да създаде, да придобие технология (иначе казано да закупи патент) или да получи разрешение (лиценз) за използването й.„...
16 Септември 2009

Значение на интелектуалната собственост

Правата върху интелектуална собственост могат да се разглеждат като инструменти за извличане на икономическа стойност от творчеството и новаторството, като важно средство за постигане на успех. Сами по себе си изобретателността и иновативното мислене не биха довели до особени резултати, ако не се...
16 Юни 2009

Интелектуална собственост = конкурентоспособен бизнес

В съвременните бизнес отношения в България продължава да се наблюдава неразбиране за потенциала на интелектуалните продукти. Основният отговор на въпроса защо пазарът е пренаситен от предлагане на услуги, без да е необходима насрещна потребност от тях, се свежда до един единствен и елементарен...