компании

02 Май 2012

Българските компании имат по-голям потенциал

Първото тримесечие беше трудно за българските компании и дни преди публикуването на отчетите за периода едва ли има кой знае какъв оптимизъм на пазара, коментира анализатора Цветослав Цачев от "Елана Трейдинг". Данните ще бъдат сравнително по-лоши спрямо година назад, поради логистичните проблеми...
23 Април 2012

Мислим ли зелено?

Знаете ли, че...
1. 1/3 от хората, които работят в офис не изключват компютрите си, когато не ги използват?
2. Ако смените само една на всеки четири крушки с флуоресцентна, можете да спестите около 50% от сметката си за осветление?
3. Ако оставите неизключен принтера за една нощ, той ще...
02 Април 2012

Как да увеличим продажбите си чрез по-добре мотивирани служители?

През последните 2-3 години, основният проблем на повечето фирми е намалелите продажби, в следствие на което те изпитват и финансови затруднения. Има обаче доста инструменти, които могат да се използват за увеличение на продажбите: предлагане на по-добър продукт или услуга; оптимизиране на фирмените...
29 Февруари 2012

Накъде в кризата

Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал...
12 Януари 2012

Експортът дава въздух за фирмите

Българските компании, които работят на международните пазари, отчитат по-добри резултати (положителни тенденции във връзка с приходите или по отношение на печалбите, или и двете) от тези, които са ориентирани към вътрешния пазар. Това показват данните от глобалното проучване на Регус, базирани на...
10 Ноември 2011

Очакват се фалити в хранителната промишленост в света

След като през 2009 г. се справи успешно с кризата, от юни 2010 г. хранителната промишленост е изправена пред подем на пазарите, което се отразява върху цените на храните в целия свят и по-конкретно в бързо развиващите се икономики. Положението се влошава от нежеланието на инвеститорите да поемат...
20 Октомври 2011

Имаме ли сили за големите пазари?

Всеки иска да произвежда повече, да завладява по-големи пазари и да печели повече. И разбира се големите пазари са равностойни на световни или поне на европейски. Но за да се изнесе една стока извън границите на държавата трябва да се прескочат доста бариери. Затова... Първо мислете, после...
13 Октомври 2011

Фирмено планиране

Целта на една фирмената диагностика и на фирменото проектиране, е създаването на такава структура на фирмата, като организация на стопанската дейност, която да гарантира устойчивост в динамично променящата се пазарна среда. Анализ на пазарната среда В идеалния случай прецизен...
09 Юни 2011

За ниските стъпала в йерархията

Заемащи високи нива в йерархията мислят, че знаят и могат всичко. Да, вярно е че имат познания в много области, но не могат да обхванат всичко. Стратегическото планиране не е процес, при който висшестоящите нареждат на низшестоящите какво да правят. Има хора на дъното на стълбицата, които също имат...
08 Юни 2011

„Само най-необходимото, за да няма санкции!”

Когато се говори за бизнес (за твоят бизнес), винаги се започва с икономиката и пазарната обстановка, финансите, маркетинга, управлението на различните равнища във фирмата, в т.ч. и управлението на персонала. И това е логично. Все още главната цел на бизнеса е печалбата.
Средствата, вложени от...

Страници