компании

29 Февруари 2012

Накъде в кризата

Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал...
12 Януари 2012

Експортът дава въздух за фирмите

Българските компании, които работят на международните пазари, отчитат по-добри резултати (положителни тенденции във връзка с приходите или по отношение на печалбите, или и двете) от тези, които са ориентирани към вътрешния пазар. Това показват данните от глобалното проучване на Регус, базирани на...
10 Ноември 2011

Очакват се фалити в хранителната промишленост в света

След като през 2009 г. се справи успешно с кризата, от юни 2010 г. хранителната промишленост е изправена пред подем на пазарите, което се отразява върху цените на храните в целия свят и по-конкретно в бързо развиващите се икономики. Положението се влошава от нежеланието на инвеститорите да поемат...
20 Октомври 2011

Имаме ли сили за големите пазари?

Всеки иска да произвежда повече, да завладява по-големи пазари и да печели повече. И разбира се големите пазари са равностойни на световни или поне на европейски. Но за да се изнесе една стока извън границите на държавата трябва да се прескочат доста бариери. Затова... Първо мислете, после...
13 Октомври 2011

Фирмено планиране

Целта на една фирмената диагностика и на фирменото проектиране, е създаването на такава структура на фирмата, като организация на стопанската дейност, която да гарантира устойчивост в динамично променящата се пазарна среда. Анализ на пазарната среда В идеалния случай прецизен...
09 Юни 2011

За ниските стъпала в йерархията

Заемащи високи нива в йерархията мислят, че знаят и могат всичко. Да, вярно е че имат познания в много области, но не могат да обхванат всичко. Стратегическото планиране не е процес, при който висшестоящите нареждат на низшестоящите какво да правят. Има хора на дъното на стълбицата, които също имат...
08 Юни 2011

„Само най-необходимото, за да няма санкции!”

Когато се говори за бизнес (за твоят бизнес), винаги се започва с икономиката и пазарната обстановка, финансите, маркетинга, управлението на различните равнища във фирмата, в т.ч. и управлението на персонала. И това е логично. Все още главната цел на бизнеса е печалбата.
Средствата, вложени от...
14 Април 2011

Печеливши възможности за всички участници

Фирмите създаващи икономически блага са свързващото звено между земята и нейните природни ресурси от една страна и хората потребители на тези природни ресурси от друга. Фирмите създават обществени и икономически блага от природните ресурси и така задоволяват нарастващите нужди и потребности на...
09 Март 2011

Мениджърите планират да наемат нови служители

Въпреки недобрите новини за увеличената безработица, обзорно изследване на компанията за човешки ресурси Менпауър за заетостта, проведено в България за второто тримесечие на 2011 г. дава доста оптимистични нагласи на българските мениджъри. Изследването, което включва 764 български работодатели,...
21 Февруари 2011

Сделки по време на търговска несъстоятелност

 В последната година все повече на преден план излиза един изключително сериозен проблем, свързан с евентуалното наличие на неплатежоспособност на дадена компания, съответно свръхзадълженост на техните контрагенти, което към настоящия момент от своя страна води до масовото откриване срещу...

Страници