новини

Чуждестранният интерес към специализираните изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД И ДРИНК е сериозен. Над ¼ от изложителите ще бъдат фирми от чужбина.
 Повече от 50 компании от България и Израел дискутираха по време на българо-израелски бизнесфорум възможностите за сътрудничество в областите на енергетиката и ВЕИ, информационните технологии, рециклирането, селскостопанското машиностроене и други.
Ericsson обяви официално старта на глобална инициатива, за промотиране на нови технологии сред младежите и прохождащите в бранша професионалисти - Code for Cash 2011. Глобалното състезание, което се провежда съвместно със Sony Ericsson е отворено към студенти, малки и средни компании.
В рамките на церемонията по случай десетата годишнина на „Националната федерация на работодателите на инвалиди”, М-Тел ще връчи три награди на работодатели с реален принос в осигуряването на работни места за хора с увреждания. С подкрепата на мобилния оператор на 29 октомври 2010 година федерацията
29 октомври 1969 г. се счита за рождена дата на глабалната мрежа. Преди 41 години на този ден инженерите от Калифорнийския университет и от Станфордския изследователски институт за пръв път са успели да обменят данни между два компютъра на разстояние 400 мили.
Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Марий Косев представи правителствените приоритети в областта на енергетиката, правилата за изграждането на мощности и производството на енергия от ВЕИ, както и мерките за енергийна ефективност по време на българо - австрийски форум на тема „Възо
Наличие на соя бе открито в три от пробите на подправки и свинско месо, изпратени от НВМС за изследване в държавна акредитирана лаборатория в Германия.
Националната ветеринарномедицинска служба започна изплащането на 3,5 млн. лева на частнопрактикуващите ветеринарни лекари. Средствата се изплащат въз основа на подадените от тях до юни 2010 г. отчети за извършените дейности по държавната профилактична програма.
 В условията на икономическа криза съкращаването на бюджетите е факт, а първото, от което повечето акционери и изпълнителни директори започват е редуцирането на ИТ бюджетите.
Комисионите, които се предоставят от застрахователните компании на брокерите, са основната ябълка на раздора в застрахователния сектор. Това бе коментирано по време на среща на Клуб Investor.bg на водещи застрахователи, представители на брокерите и финансовия надзор.