fbpx Издават временни правила за търговия на невисокоефективна електрическа енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Издават временни правила за търговия на невисокоефективна електрическа енергия

„Комисията за енергийно и водно регулиране ще издаде временни правила за търговия на ел. енергия, които да покрият създалия се „правен вакуум“ след приемането на промените в Закона за енергетиката. С тях топлофикационните дружества ще имат възможност да продават произведената електрическа енергия по неефективен начин на свободния пазар“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова след среща с представители на синдикалните организации, топлофикационни и въгледобивни предприятия. На нея бяха обсъдени промените в Закона за енергетиката, приети от Народното събрание на 26 февруари 2015 г. На срещата в Министерството на енергетиката присъстваха представители на КНСБ, федерация „Енергетика“ към Подкрепа, ръководства на топлофикационни и въгледобивни предприятия, както и изпълнителните директори на Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания, Електроенергийния системен оператор и Комисията за енергийно и водно регулиране.

По думите на министър Петкова промените в Закона за енергетиката целят свиване на финансовия дефицит в енергийната система, който е над 3 млрд. лв., и стабилизиране на сектора. „Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на Националната електрическа компания за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи енергия", заяви тя. По време на срещата от страна на топлофикационни и въгледобивни предприятия бяха направени предложения за отлагане на тази законова разпоредба за период между 1 и 2 години, през който те да имат възможност за адаптация. Министър Петкова бе категорична, че промените в закона и по-специално чл. 162 не би трябвало да изненадват никого. Тя подчерта, че тази промяна в ЗЕ е разписана още през 2012 г.

„Основният проблем е свързан с това, че голяма част от топлофикациите са се превърнали в производители на електрическа енергия“, заяви енергийният министър. По нейни думи приходите на тези дружества от продажба на ел. енергия са в размер на около 80%. Министър Петкова отправи предложение да бъдат проведени срещи с най-засегнатите топлофикационни дружества - „ТЕЦ Сливен“ ЕАД, „Топлофикация-Перник“ АД и „Топлофикация Русе“ ЕАД. От своя страна ЕСО оператор се ангажира да съдействат на всяко дружество при подаване на документи за излизане на свободния пазар, те да бъдат придвижени по ускорена и опростена процедура.

„Промяната в ЗЕ, свързана с изваждането от микса на топлоелектрическите и заводски централи, които не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин, транспонира европейското законодателство“, заяви министър Петкова. Тя бе категорична, че диалогът с заинтересованите страни в сектор „Енергетика“ ще продължи и всички трябва да направят необходимите отстъпки за стабилизирането на българската енергетика. Представителите на синдикалните организации благодариха на министър Петкова за организираната среща във връзка с поставените от тях въпроси след приетите промени в Закона за енергетиката.