fbpx Парламентът прие промените в Закона за енергетиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Парламентът прие промените в Закона за енергетиката

Парламентът прие промените в Закона за енергетиката

Да се стабилизира финансовото състояние на енергетиката, да се балансират взаимоотношенията в сектора и да се гарантира независимостта на регулатора в полза на потребителите – това са основните цели на промените в Закона за енергетиката, които бяха одобрени на второ четене от парламента.

С промяна на закона се регламентира членовете на държавния регулатор (който вече ще се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране – КЕВР) да се избират от Народното събрание. Предвидена е и възможност неправителствени организации, чиято работа е свързана с енергийния сектор, както и национално представените работодателски организации, също да правят номинации за членове на комисията. Според вносителите на текста промените ще съдействат за засилване на независимостта на регулатора и обективизиране на неговата работа.

С цел по-голяма прозрачност и по-добра информираност на гражданите народните представители задължиха регулатора да публикува на интернет сайта си всички искания на операторите за промяна в цените, придружени с разчетите за това, както и начина на гласуване на всеки член на комисията и мотивите за това, включително и на закритите й заседания.

След промените в закона от енергийния микс ще бъдат изключени топлоелектрическите централи, които не произвеждат по високо ефективен начин, както и така наречените „заводски централи“. Произведената от тях електроенергия, над определената от регулатора квота, няма да бъде изкупувана по преференциални цени. Тя ще се продава на свободния пазар на електроенергия. Ограничава се също производството на електроенергия от биомаса, за да се намали дефицитът в НЕК.

Депутатите гласуваха също така Агенцията за държавна финансова инспекция да получи допълнителни правомощия за ежегодна проверка на предприятията с инсталирана мощност над един мегават. Контролът ще обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани, включително преференциалните цени.

Министрите на енергетиката, на финансите и на икономиката ще издадат съвместна наредба, която ще регламентира намаляването на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големи индустриални потребители, гласи един от новите регламенти в закона. Тази допълнителна тежест намалява способността на индустрията да инвестира, да бъде иновативна и да осигури работни места за повишаване на стандарта на живот, смятат вносителите на текста. Промяната се основава на новата европейска политика за преоценка на рисковете от прекомерната финансова тежест на пакета „Климат-енергетика“ върху индустриалната активност. В голяма част от държавите-членки на ЕС вече са създадени и действат механизми за намаляване на негативните ефекти и стимулиране на индустриалната активност.

С друга промяна в закона приходите от продажба на квоти за емисии парникови газове ще се събират във фонд към Министерството на енергетиката. Средствата ще се изразходват за компенсиране на разходите в полза на обществото по реда на Закона за енергетиката.