fbpx Индустрия 4.0 като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индустрия 4.0 като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция

Националният икономически съвет прие проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. „С Индустрия 4.0 ще привлечем повече високотехнологични инвестиции. Инвеститорите търсят аутсорсване в други дестинации. В България трябва да останат дейностите,  които са свързани с високите технологии.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на заседанието на Националния икономически съвет /НИС/. Той подчерта, че ръстът на промишленото производство за последния месец показва, че България е на първо място в индустриалния сектор в целия ЕС.
По време на дискусията Албена Антонова, съветник на министър Теодор Седларски запозна участниците с проекта на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0). „Нашата задача е да представим България като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0“, каза г-жа Антонова. Тя подчерта че Индустрия 4.0 ще доведе до ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност, ще се обърне внимание на клиента на световния пазар, както и ще има  индивидуален подход към клиента. Индустрия 4.0 ще допринесе още и  за по-голяма гъвкавост на българската икономика, както и потенциал за създаване на стойност чрез предлагане на нови услуги.

В рамките на заседанието представителите на работодателските организации у нас бяха единодушни, че държавата би могла да има много голям принос в това развитие на обществото, защото дигитализацията засяга всички страни на нашия живот дори и на бита - здравеопазването, образованието, административни услуги. С индустрия 4.0  ще се даде индикация, към международния бизнес, че ние сме готови да приемем високотехнологични инвеститори в България.
Индустрия 4.0 се определя като приложението на ново поколение цифрови технологии в производствения сектор и включва широк набор от технологични решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на икономическа активност.

Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обясни че работодателските организации са съпричастни към този документ. „Ние предложихме той да бъде обсъден на НИС, участвахме в създаването. Концепцията е безспорно една добра рамка, една добра база и в нея е избегнато една често допускана грешка - Индустрия 4.0 не е концепция за развитие на IT сектора, а това е за дигитализация на индустрията“, подчерта той.
По време на дискусията Камен Колев, зам.-председател на Българската  стопанска камара (БСК) похвали концепцията и подчерта, че държавата трябва да обърне сериозно внимание за съставяне на електронното правителство. „Трябва да се изгради този електронен обмен, който да улесни бизнеса и да създаде по ефективна администрация. Държавата чрез електронното правителство може да подпомогне дигитализацията“, каза още той.

Заместник-министър Лъчезар Борисов припомни на участниците възможните механизми, с които държавата подкрепя бизнеса. „Идеята не е държавата да регулира, а напротив да подпомага т.е. Министерството на икономиката да бъде посланика, който представлява бизнеса. Той подчерта, че тук е мястото да бъдат обсъдени промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които разбира се на база на европейските регламенти за държавни помощи могат да способстват затова. „Квалификацията на кадри е също важен фактор. Ние освен, че трябва да създадем висококвалифицирани кадри, трябва и да ги задържим в България“, заключи зам.-министърът.

Всички членове на Националния икономически съвет подкрепиха проекта на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработването на стратегия. Създаването на условия за интелигентно индустриално производство, създаването на рамка, в която ще се съсредоточат усилията за подпомагане на българската икономика, за да се адаптира и да приеме активна позиция към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, създаването на благоприятни възможности за увеличаване на чуждестранните инвестиции в различни промишлени сектори са едни от очакваните резултати от Индустрия 4.0.

По време на заседанието бяха разгледани и  мерки за намаляване на административната тежест, които са свързани с възможности за премахване на регулаторни режими, които са част от подзаконовата  нормативна уредба. Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов предложи всяко едно министерство, представено на НИС да направи преглед на такива режими, които биха могли да облекчат бизнеса. Друг важен въпрос, който поставиха работодателските организации по време на срещата беше отпадането на клас „прослужено време“, като той ще се разгледа подробно на следващото заседание на НИС.