fbpx 113 проекта по технологична модернизация в големи предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

113 проекта по технологична модернизация в големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано. Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП «Конкурентоспособност». По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро (58 674 900 лева).
Това е една от петте процедури от индикативната годишна работна програма по ОП «Конкурентоспособност», отворени досега през тази година.

Вече приключи набирането на проектни предложения за технологична модернизация в малки и средни предприятия. При нея са подадени 600 проектни предложения (работещите МСП в Българиоя се считат, че са около 250 хил.). Все още са отворени процедурите за иновативни предприятия, за внедряване на международно признати стандарти и за клъстери, както и отворените през 2009 г. процедури за стартиращи иновативни предприятия и за технологични паркове.