fbpx 13% са безработните в страната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

13% са безработните в страната

13% са безработните в страната

Коефициентът на безработица встраната е 12.9 % споредт предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт, от наблюдение на работната сила през първото тримесечие на тази година. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. коефициентът се е увеличил с 0.7 %. Според предварителните резултати от наблюдението на работната сила икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 234.6 хил., или 65.4% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 0.2 процентни пункта по-висок.

Заетите лица са 2 851.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години - 45.1 на сто. Трудовоангажираните на възраст 15 - 64 години са 2 813.7 хиляди. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 56.9%, като намалява с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2011 година.