fbpx 150 млн. лв. допълнително са предвидени за земеделие в бюджета | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

150 млн. лв. допълнително са предвидени за земеделие в бюджета

Водеща снимка
Да

150 млн. лв. допълнително са предвидени за земеделие в бюджета

„В бюджетната рамка за 2022 година са предвидени допълнителни 150 млн. лв. извън традиционно отпусканите до сега средства за сектор земеделие.” Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция по повод проектобюджета на Министерство на земеделието. Той обясни, че политиката на националното подпомагане в земеделието се осъществява чрез използването на инструмента на държавните помощи и преходната национална помощ, насочени към категорията малки и средни земеделски стопани.

„Предвидените мерки за подкрепа през 2022 г. са в унисон с подписаното коалиционно споразумение за провеждане на политики за изграждане на жизнеспособен, конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански сектор и са насочени приоритетно към малките и средните земеделски стопанства”, добави още той.

Д-р Иванов обясни, че общият годишен размер на средствата за подпомагане се определя ежегодно в бюджета на ДФ „Земеделие“ със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и добави, че през изминалата 2021 г., както и през предходните години финансовият ресурс е определен в рамките на 300,350 млн. лв.

„В бюджетната рамка за 2022 г. са предвидени допълнителни 150 млн. лв., като общия финансов ресурс за подпомагане става 450,350 млн. лв.”, каза министъра и поясни, че те ще служат за покриване на разходите по съществуващите държавни помощи, минималните помощи, преходната национална помощ, както и по Временната рамка, прилагана във връзка с Ковид пандемията. Министър Иванов обясни, че допълнителните средства са разпределени по различни направления.

Относно бюджета на Министерство на  земеделието, министър Иванов обясни, че в него са предвидени допълнителни средства спрямо 2021 г. в размер на 10 млн. лв. Той уточни, че те са разпределени в няколко направления.