fbpx 16% от износ се формира от металургията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

16% от износ се формира от металургията

16% от износ се формира от металургията

Продукцията на металургичното производство се реализира успешно на външните пазари и формира основен дял от 16% в общия обем на изнасяни български стоки. Независимо от икономическата криза секторът за производство на основни метали в България може да се похвали с постоянно нарастващ годишен оборот и инвестиции в сектора. Печалбата на един зает в производството бележи почти трикратно увеличение последните години. В сравнение с останалите сектори на преработващата промишленост, металургията се отличава с най-високата производителност на труда, където увеличението е почти двукратно, двойно нараства и делът на добавената стойност. Това бе коментирана по време на отбелязването на 50-годишнината от обявяването на „Деня на металурга“.

Министерството на икономиката и енергетиката ще инициира работни срещи между Българската асоциация на металургичната индустрия, представители на бизнеса - самите металургични дружества, и Министерството на образованието и науката, на които да се чуят предложенията и идеите как да се гарантира наличието на подготвени кадри в българската металургия.