fbpx 218 фирми с подписани договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

218 фирми с подписани договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчва на подписаните договори по втори краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за предприятия в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по тези договори възлиза на над 113,7 млн. лв.

Министър Лукарски подчерта, че очакванията на Министерство на икономиката от изпълнението на проектите са не само за подобряване на производствените процеси, но и за разкриването на нови работни места и повишаване на цялостната конкурентоспособност на икономиката ни. Той призова бизнеса да изпълнява проектите си коректно, като предупреди, че финансови корекции ще бъдат налагани за онези бенефициенти, които не изпълняват стриктно заложените си бизнес планове.

„Радвам се, че едно от политическите ни послания, което Реформаторският блок пое още преди изборите за подпомагане на Северозападния регион на практика се реализира“, допълни министър Лукарски. Данните показват, че Северозападна България е на второ място по подписани договори, като броят ми достига 42. На първо място е Южен централен регион с 70 подписани договора.

По думите на икономическия министър резултатите от първите два крайни срока по процедурата, по които бяха сключени договори с 430 фирми опровергават първоначално направените песимистични прогнози, че програмата няма да стартира.

 

Предприятията, които получиха своите договори на днешната церемония оперират в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Това включва производство на химични продукти, лекарствени вещества и продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобили, ремаркета.