fbpx 37 положителни проби на шап | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

37 положителни проби на шап

37 положителни проби на шап

етикети

37 от над 1 600 взети проби от домашни животни са положителни за болестта шап към момента. Това показват резултатите от изследванията в референтната лаборатория към Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Положителните проби са от овце, кози, говеда и свине, отглеждани в с. Кости, в чието землище бе отстреляно дивото прасе с шап.

С оглед спирането на разпространението на болестта и съгласно плана за действие, одобрен от Европейската комисия, се налага да бъдат умъртвени всички животни в село Кости  – приблизително 250 овце и кози, 200 едри преживни животни и 80 свине. Животните са под карантина, а умъртвяването им ще започне възможно най-скоро и ще се осъществява по хуманен начин – чрез инжектиране на специален препарат. Труповете ще бъдат загробвани на специално определено място, тъй като не е препоръчително превозването им до екарисажите във Варна и Шумен. Собствениците ще бъдат обезщетявани на база оценката на комисия.
Продължава взимането и изследването на кръвни проби от животни на територията на пограничните общини Царево, Малко Търново и Средец. До момента няма положителни проби от други населени места.