fbpx 56 млн. евро по програма "Интелигентна Енергия - Европа" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

56 млн. евро по програма "Интелигентна Енергия - Европа"

56 млн. евро по програма "Интелигентна Енергия - Европа"

Европейската комисия публикува условията за търг за набиране на проектни предложения в рамките на програмата "Интелигентна Енергия - Европа" 2010. Програмата финансира дейности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергоефективния транспорт. Бюджетът на програмата за тази година е 56 млн. евро. Безвъзмездното финансиране е до 75% от общите допустими разходи по проектите. Предложенията могат се подават до 24 юни 2010 г.

Facebook коментари