fbpx 65% предприемачите са подготвени да участват в онлайн събития | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

65% предприемачите са подготвени да участват в онлайн събития

БТПП проведе проучване относно интереса на фирмите към онлайн бизнес срещи и изложения, породени от създадената ситуация с коронавирус.

Фирмите, участвали в проучването, проявяват интерес за участие най-вече в двустранни бизнес срещи (88%), електронни изложби (58%), както и в онлайн информационни събития и конференции. Допълнително, компаниите проявяват интерес към участие в интерактивни платформи за фирми и продукти, като BG Barcode , например.

Положителен е фактът, че близо 65% от запитаните предприемачи заявяват, че се чувстват подготвени да участват в онлайн събития и нямат нужда от допълнително съдействие в тази насока. 22% от тях споделят, че имат нужда от консултация по конкретен въпрос, свързан с външнотърговската им дейност. От 360-градуса заснемане имат нужда 11%, а съдействие за изработване на уеб сайт – 7%.

Интересите към различни региони и пазари са разпределени равномерно, като например 36% от фирмите са насочени към Индия, 35% - към Китай и около 30% към страните от Централна и Западна Европа, включително съседните на България държави. Контактите с по-далечни партньори от Северна и Южна Америка също са желани, но в по-малка степен.
По отношение на секторната ориентация на онлайн събитията, българските фирми проявяват интерес към: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, химическа промишленост, търговия на дребно, ИКТ, текстилна промишленост, транспорт и логистика и др.

Резултатите от анкетата дават много важни ориентири в коя посока да се фокусират усилията на институциите и държавата в полза на бизнеса, както и къде да се насочат средства от ЕС.

Около 20% от фирмите нямат опит за участие в онлайн събития. Съответно, е необходимо да се предвидят действия за подготовката им. Повече от половината запитани компании – 56% нямат собствен интернет сайт, а само 5% са въвели информация за продуктите си в онлайн платформата BG Barcode. Тя позволява добавяне на информация, която се използва от водещи електронни магазини, посредством Глобален електронен регистър за информация - GEPIR, разработен от организацията GS1.

Половината от участниците в допитването имат готово електронно представяне на дейността и продуктите, както и оферти за потенциални клиенти.
63% от компаниите имат експортен опит. Имайки предвид, че голяма част от БВП на България се формира от износа, това е много показателен резултат. Една част от фирмите са осъзнали необходимостта да се усъвършенстват, за да имат потенциала и да изнасят. Съществуват известни пречки за това, които трябва да бъдат премахнати.

Положителен е фактът, че 65% от фирмите се чувстват подготвени да търсят външнотърговски партньори дистанционно, но с оглед на динамичната икономическа среда, проследяването на новостите в информационните технологии и външнотърговската дейност е задължително.

Друг резултат от проучването прави голямо впечатление – 96% от фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари.

По информация от Асоциацията на търговските банки, към края на м.март 2020г. се отчита ръст на кредите за нефинансовите предприятия с 10,5% на годишна база, при ръст от 14,3% в края на декември 2019г., като те достигат 25,8 млрд. лв. – има ръст във фирменото финансиране, но се очаква интересът към получаването на средства да продължи да бъде интензивен и банките трябва да имат готовност да го посрещнат. Мерките, насочени към съживяване на икономиката, също трябва да бъдат допълнени и обновени, за да следват нуждите на бизнеса. Необходимо е те да са насочени към възстановяване на производствата и стимулиране на потреблението, за да може да се търси и реализацията на вътрешния пазар.
За да създаде международни контакти и да подпомогне интернационализацията на малките и средни предприятия, БТПП разработва програма за провеждането на серия от онлайн двустранни срещи с предприемачи от цял свят, както и онлайн изложения.