fbpx 75% от руските купувачи избрат ваканционен, а не градски имот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

75% от руските купувачи избрат ваканционен, а не градски имот

Добрите ваканционни комплекси, които предлагат възможност за качествена ваканция на семействата с деца, остават активният сегмент от пазара на недвижими имоти у нас за руските граждани. Въпреки че общият интерес към покупка на второ жилище намалява значително, перспектива има и интересът не е нулев.

„Последното международно изложение в Москва ни показа, че икономическите и политически промени в Русия се отразяват на домакинствата и възможностите им за инвестиции извън граница намаляват. Тяхната платежоспособност остава добра, тъй като инфлацията в страната е ниска, докато тази в евро или долари става все по-лоша. При тези нови условия те губят интерес към живот зад граница и се ориентират към разумна инвестиция на спестяванията си.”, коментира Антоанета Тодорова, Търговски директор на инвестиционна компания GreenLife.

Новите геополитически реалности се отразяват и на предлагането. За разлика от предходните години, когато щандовете на Турция и Испания доминираха, то днес представителството им е съвсем незабележимо за сметка на българските инвеститори.

“Преди 12 месеца Турция имаше над 35% пазарен дял, докато днес той е спаднал до нулата. Сходно е положението при държавите, където и имотите, и жизненият стандарт са високи. Така след 3 години отстъпление, България отново заема водеща позиция. Пазарните дялове на конкуриращите се за руските инвестиции държави се разместват значително и имаме всички основания да считаме, че до края на годината България ще успее да привлече близо 80% от интереса на купувачите”, разказва Тодорова.

Най-основната разлика е в промяната на профила на купувачите. Ако през 2014 и 2015 г. основните сделки се сключваха от семейства на предпенсионна възраст, които търсят ново място за постоянно живеене, то днес отново се завръщат фамилии със средни към високи доходи, които се нуждаят от място за дълга морска ваканция.

Днес 75% от руските клиенти избират класически ваканционен имот, а не жилище за постоянно пребиваване. С бюджети от 50 000 евро за жилище с една спалня, те на практика са по-платежоспособни от купувачите, които бяха активни през 2014 г. и дават добра перспектива пред пазара.