fbpx Очакват се до 25% фалити на компании по света | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очакват се до 25% фалити на компании по света

Разпространението на COVID-19 удря все повече индустрии по света, като вече стои въпросът не кои ще бъдат засегнати, а кои ще бъдат пощадени. Влошаването на паричните потоци и маржовете на компаниите са очакван развой след рязката промяна и стопирането на производството и потреблението. В резултат на това вероятно ще станем свидетели на рязко увеличение от 25% на компаниите в несъстоятелност и такива с ликвидни проблеми. Това прогнозират експерти на Кофас – лидер в застраховането на кредитен риск, и допълват, че подобен скок на фалитите ще е най-големият след кризата през 2009 г., когато те са се покачили с 29%.

Тази тенденция на ръст в несъстоятелностите ще засегне САЩ (с 33% очаквано повишение), както и повечето икономики от Западна Европа – Германия (11%), Франция (15%), Великобритания (33%), Италия (18%) и Испания (22%).

Специалистите от кредитния застраховател също така предвиждат, че световната икономика ще преживее първата си рецесия след 2009 г. Очаква се намаление на БВП в света с -1,3%, докато за изминалата 2019 г. той е бил +2,5%, а обемът на световната търговия ще спадне с 4,3%.

„Кредитният риск при компаниите, както по света, така и в страна ни, ще нарасне съществено дори при възможно най-добрия сценарий, при който икономическата активност постепенно се възстановява през третото тримесечие на годината, при условие, че няма втора вълна на епидемията през второто полугодие. За страната ни рисковете също остават високи“ – коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.
В дългосрочен план, резкият спад ще причини последствия за голям брой индустрии в цял свят. Сектори като туризмът, хотелиерството, развлекателната индустрия и транспортът вече са силно засегнати, както и почти всички специализирани  дистрибуционни канали и част от производствени сектори. Спад ще претърпи и търсенето поради отслабването на доверието от страна на домакинствата. Други услуги като телекомуникации и водоснабдяване ще бъдат много по-леко засегнати. 

Потреблението на дълготрайни продукти, като превозни средства например, вероятно ще бъде сред най-потърпевшите. Разходи за текстил и дрехи, както и електроника, също ще бъдат сведени до минимум. От друга страна, засилената консумация на хранителни и фармацевтични продукти ще даде нов тласък за компаниите в съответните индустрии, тъй като те не само, че няма да изгубят позиции на пазара, но и могат да извлекат ползи от ситуацията.

Освен мащабните икономически последици от пандемията, се очакват и политически. В краткосрочен план най-очевидно е изострянето на съществуващите геополитически напрежения. Не е изключен риск от въвеждане на нова вълна от протекционистични мерки, отнесени към ключовите сектори на новата икономическа и здравна ситуация. Продължаването на „търговската война“ между САЩ и Китай, насочена към стратегическите сектори, по-специално електрониката, също остава възможна.