fbpx За интелектуален капитал е нужна образователна реформа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За интелектуален капитал е нужна образователна реформа

„Публичният сектор трябва да се реформира така, че да осигури свободата и възможността на хората да бъдат иноватори и създатели“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официалното представяне на доклада на Европейската банка за възстановяване и развитие „Иновации в преход 2014“. Министър Лукарски очерта три ключови сектора, в които трябва да се проведат сериозни реформи с цел отключване на пълния иновационен потенциал на българския бизнес.

Първата важна сфера е интелектуалният капитал. Иновациите са продукт на човешката мисъл преди всичко, но съществуват начини, по които този процес на съзидание може да бъде подпомогнат от публичния сектор, каза министър Лукарски. Според него за натрупване и надграждане на интелектуалния капитал в България е необходимо реформиране на образователната система. Именно качеството на образованието е един от факторите, който дистанцира страните в преход от лидерите по иновации. Естественият подход към подобна реформа е позоваване на успешните практики от други страни и тяхното адаптиране към спецификите на България, допълни министър Лукарски.

Други два определящи фактора за развитието на иновациите са финансовият и културен капитал. Наличието на добре развита и иновативна финансова система е необходимо условие за насърчаване на иновациите и предприемачеството, посочи министър Лукарски. Той изрази увереност, че пътят за реформа и тук се основава на отчитане на наличните добри практики от водещи страни като Германия, Швейцария, САЩ, Япония, Южна Корея и др., които към момента заемат лидерските позиции в класацията за най-иновативни държави на Блумбърг.

При представянето на доклада „Иновации в преход 2014“ експерти от ЕБВР коментираха, че въпреки отбелязания напредък България изостава в сферата на иновациите спрямо повечето страни от Централна Европа. Докладът подчертава, че иновациите имат сериозен потенциал за стимулиране на растежа, като определят висока възвръщаемост на инвестициите в България.

Като основна пречка за иновации експертите от ЕБВР подчертаха липсата на достатъчен достъп до финансиране за българските предприятия.