Българска фондова борса на 20 години

Българска фондова борса-София отбелязва днес тържествено 20 години от създаването си.
„Ако следваме пътя на логиката и в края на първото десетилетие тръгна големият прогрес на борсата, вярваме, че от края на второто десетилетие започва новия й възход.”, заяви Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София по повод юбилея.

През 1991 г. група ентусиасти решават да създадат организация и място, на което да се търгуват ценни книжа. Така се ражда Първа Българска Фондова Борса. Преди точно 20 години се случва първата борсова сделка – през 1992 г.

Две години по-късно в България вече има над 20 фондови борси – почти във всеки по-голям град в страната. През 1994 г. започва процес на намаляване на броя на борсите и година по-късно става първото окрупняване. Четири от фондовите борси в страната – Пловдивска, Варненска, Русенска и Търновска се вливат в Първа Българска Фондова Борса, коята става Българска Фондова Борса. Държавата става акционер, малко по-късно вътре влиза и Софийска фондова борса, за да добави в името София. В същото време е приет закон за ценните книжа, създадена е Комисия за ценни книжа, Централен депозитар, финансовите къщи стават инвестиционни посредници.

В края на 1997 г., през октомври БФБ – София получава лиценз от комисията, и още същия месец е възобновена прекъсналата година по-рано борсова търговия. Всички дружества от списъка за масова приватизация стават публични и започва търговия с техните акции. Вече се извършва приватизация през борсата. От 2000 г. започва да се изчислява индекса СОФИКС. Оттогава БФБ автоматизира търговията и тя става неприсъствена. Държавата възобновява приватизациата през борсата чрез пулове. Продажбата на акциите на БТК през борсата през 2005 г. е един от знаковите моменти за БФБ. Търговската система на Дойче бьорзе – XETRA, която е внедрена в БФБ през 2008 г. отваря българския капиталов пазар за световната търговия.
В края на 2010 г. БФБ става публична компания, а от началото на 2011 г. акциите на дружеството се търгуват на борсата.