fbpx Първи в ЕС въвеждаме електронна система за обмяна на ДДС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първи в ЕС въвеждаме електронна система за обмяна на ДДС

Първи в ЕС въвеждаме електронна система за обмяна на ДДС

Според регламент 904/2010 на Европейската комисия всички членове на Европейския Съюз трябва да реализират до 01.01.2013 г. нови регулации в собствените си системи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки - VIES (Value Added Tax Information Exchange System ).

България е първата страна членка на Европейския съюз, която синхронизира своята VIES система с новата регулация на Европейската комисия, определяща разширение на протоколите за предаване на данни през системата. Екипът от специалисти на Мусала Софт (www.musala.com) - компанията, която поддържа и развива системата по поръчка на НАП е разработила и въвела в експлоатация тази функционалност един месец преди поставения от Европейската комисия краен срок, за което получи заслужени комплименти и поздравления от техническия център ITSM на ЕК за мониторинг и поддръжка на системата в Люксембург.

VIES е електронна система за обмяна на ДДС информация между страните-членки на ЕС. Тя обработва и съхранява информацията от т.нар. обобщени VIES декларации на задължените лица, осъществяващи сделки в рамките на общността. Системата автоматично прави насрещни проверки и извежда списък на фирмите с констатирани различия в декларираните от тях данни спрямо получената от другите страни-членки информация за осъществени сделки. Основни функции на системата VIES са да предостави достъп на органите по приходите на държавите-членки (Национална агенция за приходите в България) до данните за вътреобщностни доставки на търговците, регистрационните данни на лицата регистрирани по ЗДДС, както и портал със свободен достъп, където всеки потребител може да направи справка за валидността на регистрирана по ЗДДС фирма, с която осъществява търговия в рамките на ЕС.

Справките в системата се правят в реално време и при всяко запитване от потребител, държавата-членка, издала номера по ЗДДС, получава запитване относно валидността на номера. Чрез реализираните във VIES подобрения се повишава качеството на данните, обменяни между държавите на ЕС, свързани с регистрационни данни по Закона за Данък Върху Добавена Стойност (ЗДДС) на задължените лица и оборотите по ЗДДС направени между отделните държави.