fbpx 83% от служителите в България имат служебни мобилни устройства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

83% от служителите в България имат служебни мобилни устройства

75% от хората споделят, че в ежедневието си, включително и на работното място, разполагат с три или повече устройства, свързани с мрежата. Това показват резулатите от анкета проведена от Сиско България. Служителите в България разполагат и с все повече мобилни устройства: 83% от отговорилите споделят, че разполагат с поне едно служебно мобилно устройство, като лаптоп, таблет или смартфон, а 54% от анкетираните използват свое лично мобилно устройство за достъп до корпоративната си мрежа и данните в нея , независимо дали го използват от офиса или дистанционно. Само 13% от респондентите казват, че тяхната компания не позволява достъп до корпоративни ресурси през лични устройства.

Сред тези, които редовно използват устройства, за да се свържат с корпоративната мрежа, независимо дали те са лични или служебни, най-често ползваното приложение е електронната поща (85%), следвано от приложения за управление на времето (31%) и бизнес приложения, като счетоводство, персонал, електронна търговия, CRM и др. (26%).

Според анализатори от Сиско, тези резултати са доказателство за все по-голямата нужда от налагането на корпоративна политика за използването на устройствата, свързани с интернет. Необходимо е да се достигне до устойчив и полезен баланс между „свързаността” и ограниченията. Причината за това е, че всяка еднозначна забрана или позволение за свободно ползване могат да повлияят върху аспекти като производителност и удовлетвореност на служителите.