fbpx От днес влизат нови ограничения в София-град | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

От днес влизат нови ограничения в София-град

Със заповед на Директор на Столична регионална здравна от днес на територията на София-град се въвеждат нови ограничения, свързани с усложнената епидемична обстановка.

Това, което е различно, е, че част от мерките и ограниченията могат да не се прилагат, ако персоналът и посетителите са 100% ваксинирани, или имат сертификат за преболедувал Ковид-19, или за отрицателен тест.

Иначе културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Също така посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.

Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.

Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.)

Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

Заповедта ограничава малолетни и непълнолетни лица да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, освен ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

Преустановява се и провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.