Учене през целия живот

Образователни експерти от Австрия, Англия, Гърция, Шотландия, Турция, Хърватска и други страни, представители на българските училища, държавни институции и технологични компании ще се срещнат в София на първата по рода си Международна конференция за ученето през целия живот. Тя ще се проведе на 10 и 11 март 2011 г. в столичния хотел Хилтън, а заедно с нея ще се състои и образователен панаир. Събитието ще бъде организирано в рамките на проекта „План за действие за ИКТ – подкрепа за ученето през целия живот”. Той е финансиран от Европейсата комисия, чрез програмата за учене през целия живот. Изложенето може да бъде посетено от всички заинтересовани, без ограничение за броя на участниците.

Обучението през целия живот е залегнало като важен приоритет в образователната политика на Европейската комисия и според приетия през 2004 г. от Европейския съвет доклад „Образование и обучение 2010 – Успехът на Стратегията от Лисабон се крепи на спешни реформи“, целенасочените инвестиции в ученето през целия живот са изключително важни за постигане на общата цел Европейският съюз да се наложи като най-конкурентната основана на познание икономика в света. За тази цел у нас е създадена и Националната стратегия за учене през целия живот, която е с обхват от 2008 г. до 2013 г.

В рамките на проекта функционират шест работни групи, насочени към развитие на училищното образование (с водещ партньор – Столична Община), висшето образование (с водещ партньор – Университета по библиотекознание и информационни технологии), професионалното образование (с водещ партньор – Националното сдружение за малък и среден бизнес), обучението и квалификацията за възрастни хора (с водещ партньор – Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийски университет, Стара Загора), неформалното учене и самообучение (с водещ партньор – Сдружение Център за творческо обучение), както и информационните и комуникационни технологии за ученето през целия живот (с водещ партньор – Сирма Медия).

Конференцията ще бъде заключителното събитие в рамките на проекта и ще събере на едно място учащи, учители, представители на образователните институции, неправителствения сектор и бизнеса.

Facebook comments