fbpx Ще избегнем повторна рецесия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще избегнем повторна рецесия

Ще избегнем повторна рецесия

Прогнозата за ръст на БВП на България през 2012 г. се намалява от 2.6% на 1.5%, става ясно от последния тримесечен анализ за икономиката на страните от Централна и Източна Европа, според анализаторския екип на УниКредит. Очакванията са още за свиване на износа и негативен натиск върху пазара на труда.

Основната причина за занижаване на прогнозата за ръста на БВП са сигналите за влошаване на перспективите пред икономиката на еврозоната, както и неочаквания рязък спад на инвестициите в България през третото тримесечие на тази година. Обективно погледнато, предизвикателствата пред възстановяването на българската икономика остават непроменени спрямо тези посочени в предишния тримесечен анализ на икономиката от септември. Това са свиване на външното търсене в комбинация с бавно намаляване на финансовата задлъжнялост на корпоративния сектор и бавно възстановяване на пазара на недвижими имоти и пазара на труда.

Икономистите на УниКредит очакват през 2012 г. допълнителен натиск за свиване на баланса на корпоративния сектор. Освен това влошаването на външните условия не само ще ограничи износа, но също така се очаква да изложи на риск процеса на стабилизиране на пазара на труда, който започна да се оформя в средата на 2011 г.

Експертите на банката смятат, че България ще избегне повторна рецесия, тъй като балансът както на публичния сектор, така и на сектора на домакинствата остава силен, докато външното търсене намалява, но все още е далече от срива, наблюдаван в началото на 2009 г. Според доклада завръщането към по-нормални темпове на растеж на българската икономика ще бъде постепенен процес, които ще се развива през следващите две или три години.

Данните за БВП на България през третото тримесечие на годината показват, че икономиката започва да страда от ескалацията на глобалните рискове. БВП се повиши с едва 0.3% на тримесечна и с 1.6% на годишна база въпреки някои еднократни положителни фактори като силната реколта от зърнени храни и резултатите на летния туристически сезон. В анализа на УниКредит се посочва, че най-обезпокоителен е спадът в брутното капиталообразуване с 13.5% на тримесечна база при положение, че в три последователни тримесечия преди това този показател отчиташе ръст.