fbpx 83,3% от мениджърите отчитат бърз ефект сред служителите от външните трейнинги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

83,3% от мениджърите отчитат бърз ефект сред служителите от външните трейнинги

83,3% от мениджърите в големи компании забелязват позитивна промяна в индивидуалното представяне на служителите, преминали през външни обучения. Това сочи проучване на консултантската компания за корпоративни обучения – IBTrainings, проведено през април 2023 г.

Позитивната промяна у служителите най-често се изразява в повишаване на усещането за принадлежност към компанията, степента на удовлетворение и ангажираност към работния процес, по-добра вътрешна комуникация и повишаване на мотивацията сред екипите. 33,3% от респондентите споделят, че лидерските обучения имат най-силно въздействие върху стремежа към кариерно развитие на кадрите.

Ефектът от проведените обучения се наблюдава най-вече в краткосрочен план след приключването им. 30,8% от компаниите отчитат позитивни промени в период до 3 месеца, 23,1% - между 2 и 3 седмици, а 15,4% - в рамките на едва до 7 дни след преминаване през съответния трейнинг.

По-предизвикателно е измерването на въздействието на външните обучения върху пазарното представяне на отделните структури. От началото на първото тримесечие на 2022 г. до края на същото през настоящата 2023 г., 50% от лидерите на екипи отчитат ръст по този показател.

Основните умения, върху които компаниите целят да въздействат, посредством външни трейнинги, включват усъвършенстване на професионални качества, с цел развиването на техния лидерски потенциал, комуникационни умения, способност за водене на преговори, гъвкавост във вземането на решения, делегиране и управление на екипи. 38,5% от респондентите смятат за необходимо провеждането на обучения на всеки 3-6 месеца, а 30,8% - веднъж годишно. Не малък е делът на мениджърите, които посочват период на честота 1-3 месеца (23,1%).

„Все по-голям е делът на онези, които проактивно настояват за провеждането на трейнинги за личностно и професионално развитие. Такава мотивация споделят 66,7% от екипите в анкетираните компании. Сред качествата, върху които целят да  работят те, с амбиция за надграждане, са най-вече меки умения – убедителност, по-добра комуникация, управление на хора и търговски компетенции. Тази амбиция помага на кадрите да развиват себе си в бъдещи лидери, като прилагат наученото на практика. Ние работим в тясна връзка с мениджърите, за да адаптираме всеки тип обучение към нуждите на конкретни групи служителите. По този начин, повишаваме максимално ефективността на придобити нови знания и умения на екипите“, сподели Илиян Бойчев, основател и изпълнителен директор на IBTrainings.

Според проучването на IBTrainings, до края на 2023 г. 25% от инвестициите в обучения на ключовите български компании ще бъдат насочени към подобряването на уменията на кадрите за управление на хора и вътрешни процеси, а 16,7% ще се насочат към подобряване на лидерския потенциал. На трето място, с еднаква степен на приоритет (8,3%), се подреждат трейнингите за усъвършенстване на меки умения, обслужване на клиенти и търговски умения.