обучения

Мениджърите споделят, част XXXII
Кристиан Георгиев споделя, че един от първите уроци, който научил в професията си през далечната 1989г. е, че скромността изобщо не краси човека.
Все повече български компании, осъзнавайки, че хората са най-ценния капитал на фирмите, откриват свои стажове и предоставят практики за младите хора, които искат по-нататък да продължат своето професионално израстване.
Подзаглавие
Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват
 За трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България.
Подзаглавие
Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват
Вече трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България. В тазгодишното проучване участваха специалисти и мениджъри обучение и развитие и изпълнителни директори от 40 компании, които работят на българския пазар.
Тенденции в обученията през 2013 г.
 Въпреки, че в годините на икономическа криза първоначално настъпи отлив от фирмени обучения, в последната година се забелязва отново интерес, но с конкретни търсения и постигане на резултати.
Сърцето на една работеща фирма е колективът от хора, които работят в нея. Мнозина отъждес- твяват този колектив с дърво или кълбо, имайки предвид йерархичното структуриране на персоналните позиции в нея.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП, които ще се проведат в Пловдив и София. Въвеждащите обучения на тема „Готов
Днес във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” официално заработи “Център за практически обучения и дейности на студенти”.
Пред представители на различни компании бе представена най-новата бизнес симулация на един от лидерите в сферата на корпоративните обучения CELEMI на тема “Създаване на динамични бизнес стратегии при бързо променящи се пазарни условия”.
Британският топ университет University of Sheffield, чрез международния си факултет CITY College за пръв път влиза в България с български партньор – Университетът по застраховане и финанси (ВУЗФ).