fbpx Развитието на soft skills (меки умения) остава ключов приоритет в компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Развитието на soft skills (меки умения) остава ключов приоритет в компаниите

33,3% от компаниите в ключови сектори на българския бизнес инвестират в лидерски обучения, насочени към мениджъри на средно ниво в екипите. Тяхната цел е повишаване на ефективността при имплементирането на стратегически решения, съобразени с поставените цели. Данните са от проучване, проведено от консултантската компания за корпоративни обучения – IBTrainings, през месец януари 2023 г.

На второ място по приоритет анкетираните поставят търговските обучения (26,7%), а на трето (20%) – специализираните. Докато първите се фокусират върху т. нар. „soft skills“ (меки умения), последните целят да създадат и/или надградят твърди умения и най-често включват продуктови, технически и софтуерни трейнинги. Не малък е делът на компаниите, които избират комбинация от трите типа обучения, като част от своята стратегия за развитие на служителите (9 %).

Външните трейнинги, като част от политиката за развитие, се характеризират с последователен подход при 73,3% от анкетираните бизнеси. Обученията, проведени през 2022 г., целят надграждане на ефекта от предходни такива, проведени през 2021 г. Резултатите от проучването отчитат положителна промяна в нагласата и мотивацията на служителите при близо 65% от анкетираните компании. Най-често, след приключване на външни трейнинги сред екипите се наблюдават по-високо самочувствие, увереност, толерантност към промените, продуктивност, удовлетворение на работното място, подобряване на лидерските способности, взаимоотношенията между хората и споделените задължения.

„Инвестициите в обучение и развитие все повече се утвърждават като ключова стъпка за повишаване на продуктивността на служителите. Резултатите от проучването доказват, че планирането на външни трейнинги надгражда благоприятната работна среда и сплотяването на отделните хора в компанията. Допълнителен фактор, който мотивира работодателите да инвестират в обучения, е тяхното позитивно отражение и върху бизнес резултатите (при 85,7% от анкетираните). Нашата задача е след внимателно изследване на нуждите в отделните екипи последователно да надграждаме техните знания и умения.  Вярвам, че в тясно сътрудничество с нашите клиенти и tailor-made решения, корпоративните обучения могат да съдействат за повишена конкурентоспособност и ефективност на работното място“, сподели Илиян Бойчев, основател и изпълнителен директор на IBTrainings.

Консултантската компания отчита ръст в процентното съотношение на служителите, претърпели повишение през 2022 г. спрямо 2021 г. Той възлиза на 33,3% за повишения на 5-10% от хората в екипите и на 46,7% в случаите, в които повишенията са до 5%.

Близо 87% от анкетираните компании потвърждават, че на база позитивните резултати от външни трейнинги, които наблюдават към момента, и през 2023 г. ще планират надграждащи обучения за своите екипи. В 53,3% от случаите те са замислени като мениджърски/лидерски, в 20% - специализирани, а в 16% - търговски. 10% е делът на компаниите, мотивирани да комбинират и трите типа трейнинги, като част от своята стратегия за развитие на кадрите.