fbpx Агенцията по безопасност на храните представи отчет за дейността си за пърите два месеца от създаването си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Агенцията по безопасност на храните представи отчет за дейността си за пърите два месеца от създаването си

Българската агенция по безопасност на храните представи отчет за първите два месеца от дейността си. Извършени са проверки в 1709 обекта за съхранение на зърно и предприятия за производство на хляб и хлебни изделия за периода 16.02.2011 г. – 16.03.2011 г.
Проверени са 1328 обекта в търговската мрежа и заведения за обществено хранене по време на празничните дни по случай Националния празник на Република България за периода 03.03.2011г. – 06.03.2011г , както и проверки в 1861 детски ясли, детски градини и детски-кухни майки както и други. Още при създаването си агенцията конфискува 200 тона домати, краставици и сладък пипер с произход Йордания, в които се установи наличие на пестициди над максимално допустимата норма, по-голяма част, от които бяха унищожени, а другата част след преминаване на карантинния период, бяха дадени за храна на животни. Д-р Войнов уточни, че отношенията с Кралство Йордания са отлични и, че се очаква официално посещение от тяхна страна в България след 15 май.
При акции предприети от експерти на агенцията, бяха конфискувани 346 агнета и 16 тона замразени пилешки бутчета, които след лабораторен анализ, бяха дарени на над 20 000 души, настанени в социални домове за стари хора, деца и социални кухни. Работи се изключително активно със социалното министерство – всичко ще бъде дарявано на социалните домове и занапред.
Българска агенция по безопасност на храните започна най-мащабната акция за пререгистрация на всички обекти, които са под нейн контрол. Целта е да бъде създаден актуален регистър на всички обекти, които произвеждат и търгуват с храни, който ще бъде максимално полезен, както за БАБХ, така и за потребителите, които ще имат онлайн достъп до него.