fbpx Малките инвестиции във ВЕИ на мястото на потреблението са най-перспективни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малките инвестиции във ВЕИ на мястото на потреблението са най-перспективни

Промените в Закона за ВЕИ и предимствата на България като инвестиционна дестинация бяха сред основните теми на разговора между министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министъра на външните работи на Япония Рюджи Ямане. Министър Добрев представи пред своя гост развитието на ВЕИ сектора в България и последните промени в законодателството в тази посока.

Близо 15% от консумираната енергия в страната в момента е от ВЕИ, стана ясно по време на разговора. По думите на Делян Добрев, поради напредъка в технологиите, от 2007 до 2011 г. инвестиционните разходи за тези проекти са намалели с повече от 15%, а изкупната цена на произведената енергия – само с 5%, поради ограничения в законодателството. Достигнахме до ситуация, в която преференциалните изкупни цени за енергия от слънце бяха с 40% по-високи от инвестиционните разходи, обобщи министърът необходимостта от нормативни промени.
В новия закон за ВЕИ е премахната бариерата от 5% максимално намаляване на изкупните цени, но са създадени условия за стабилно развитие на сектора.

Малките инвестиции във ВЕИ на мястото на потреблението на енергия са най-перспективни. Причините за това са, че няма необходимост от инвестиции в преносна инфраструктура, няма риск от загуби от пренос по мрежата и те създават възможност за добри доходи на семейство или малък бизнес, които се занимават с това. Възвръщаемостта на тези проекти в България достига до 15%.

Министър Добрев представи пред своя гост и предимствата на България като инвестиционна дестинация. От макроикономическа гледна точка това са най-ниските данъци в ЕС, нисък бюджетен дефицит, малък размер на външния дълг в сравнение с конкурентните ни държави. Към това се прибавят специалните инвестиционни стимули, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите, намаляване на административната тежест за бизнеса и подобрено административно обслужване.
През есента в Япония предстои поредна сесия на Японско-българския икономически съвет, където ще бъдат дискутирани нови съвместни инициативи между двете страни.