fbpx Банките очакват свиване на кредитирането между 20% и 30% спад цялата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Банките очакват свиване на кредитирането между 20% и 30% спад цялата година

Международната търговска камара представи доклад за глобалното си проучване за 2020 г. Документът разкрива, че банките са оптимистично настроени към развиващия се характер на търговското финансиране, макар че очакват различни предизвикателства и смущения в сектора в резултат на пандемията COVID-19. Резултатът е основан на базата на отговорите на около 350 анкетирани от 80 страни и мненията на доказани екперти от международни банки и компании.

Финансирането на веригите за доставки и дигиталната търговия са основни приоритети за банките

Финансирането на веригите за доставки и дигиталната търговия са основни приоритети за банките, като 86% от анкетираните ги смятат за непосредствени. За разлика от международните банки обаче, едва 13% от местните и 38% от регионалните банки предлагат платформи за финансиране на веригите за доставки. 56% тях показват сериозна загриженост, свързана с регулаторните изисквания, които биха повлияли на растежа на тяхната финансова търговия.

Според анализа на Boston Consulting Group относно въздействието на пандемията върху търговското финансиране, търговският поток може да спадне с между 11% и 30% през 2020 г. Анализът показва също така, че колкото по-дълго е затварянето на хората и огрганичаването им от работата, толкова по-тежки ще са последствията на глобално и местно ниво.

МТК проведе допълнително проучване за очакванията на банките по отношение на въздействието на кризата върху търговското финансиране. Те очакват между 20% и 30% спад за цялата година. Въпреки затрудненията, изследването показва, че много от участващите банки подкрепят клиентите си по време на кризата чрез удължаване сроковете по изплащане на кредитите, подобряване на дигиталните си платформи и облекчаване на вътрешните политики относно документацията.

Глобалното проучване на МТК предоставя данни и аналитично съдържание, което би спомогнало вземането на стратегически решения и би допринесло за повишаване на качеството и реакцията на бързо изменящата се реалност на търговското финансиране.