Банките в ЦИЕ сe стабилизират до нивата преди кризата

Банковият сектор в Централна и Източна Европа се промени значително в резултат на глобалната финансова криза от 2008-2009 г. В момента банките в региона се връщат към стабилните нива на своите показатели за рентабилност от преди кризата. В допълнение, алтернативи на традиционните банкови услуги като кредити и депозити ще имат все по-голямо значение в бъдеще. Сред тях се очаква значимо повишаване на интереса към услуги, свързани с управлението на активи.

Това са част от основните изводи в последния анализ на УниКредит за региона на ЦИЕ, представен по време на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в Тбилиси, Грузия. Кредитирането остава най-важният банков продукт, но е факт, че клиентите все повече търсят и други алтернативни продукти.

Докато възвръщаемостта на активите в годините на бум в кредитирането преди кризата (от 2006 до 2008 г.) беше средно 2%, то между 2010 и 2014 г. то достига едва 1.4%. През тази и следващата година заради ситуацията в Русия очакванията са възвръщаемостта на активите на банките в региона да бъде около 0.8%. Според икономистите на УниКредит възвръщаемостта на активите за кредитните институции в Централна и Югоизточна Европа (без Русия, Турция и Украйна) са съответно 1.6% преди кризата, 0.8% - по време на кризата и очакванията са за 1% през 2015 и 2016 г.

„В Централна и Източна Европа около две трети от всички приходи в сектора се дължат на традиционния банков бизнес, т.е. кредитирането. На фона на продължаващия натиск върху маржовете банките ще се ориентират към предлагане на услуги като алтернативен начин за генериране на приход за банките“, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.

Финансирането на домакинствата и бизнеса ще остане най-важният банков продукт и в бъдеще. „Очакванията са за умерен ръст на кредитирането в съответствие с възстановяването на икономиката в региона“, обясни Мауро Марано, заместник-директор на „Стратегически анализи за ЦИЕ“ на УниКредит. В ЦИЕ прогнозите са ръст от 3.9% през тази година и 4.6% през 2016 г. В Централна и Югоизточна Европа лихвите ще се движат на нива от около 5.1% през 2015 г. и 7.8% през следващата. Темпът на ръст на кредитирането обаче ще бъде различен в отделните държави. Делът на необслужваните кредити ще остане относително висок и през тази година. Постепенно делът на необслужваните кредити ще намалява с възстановяване на икономиката.

Очакване за ръст на търсенето на разнообразни продукти

„Алтернативните на традиционните банкови услуги ще имат все по-голямо значение в бъдеще“, каза Карло Вивалди. Според анализът на УниКредит бизнесът все повече ще търси финансиране различно от банковото, докато домакинствата ще засилят интереса си към услуги, свързани с управлението на активи.

В действителност междуфирмените кредити имат много по-голям дял в общото финансиране на бизнеса в Централна и Югоизточна Европа в сравнение с развитите индустриални държави в Западна Европа. В същото време активите на домакинствата в ЦИЕ са доста под средните нива в Германия, Италия и Австрия. Очакванията са ръстът на активите на домакинствата в региона да отворят нови възможности за инвестиции в по-сложни финансови инструменти.