fbpx Да края на юни земеделските браншови организации да представят целите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да края на юни земеделските браншови организации да представят целите си

До края на месеца ще проведа срещи с всяка една браншова организация, за да обсъдим проблемите в сектор "Земеделие". Това обяви Министърът на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков. Днес той проведе организационна среща с представители на браншовите организации от сектора, за да обсъди с тях задачите и приоритетите в бъдещата съвместна работа. По време на разговора бяха поставени въпросите за преодоляването на сивата икономика и за неотложната необходимост от създаване на стратегии за развитието на отрасъла.

Министърът изиска до края на юни всички организации да легитимират себе си, като представят актуално състояние и информация за членската си маса. Министър Греков поиска организациите да дадат своите становища по проекта на Закона за браншовите организации и да се представят аргументирани предложения за  евентуална промяна на подготвения проект.
Земеделските производители и преработватели изразиха общо съгласие за активиране дейността на специализираните консултативни съвети и създаване на работни групи към тях, в случай на възникнали проблеми.

По време на срещата министър Греков подчерта значимостта на науката за земеделската практика. Той посочи, че очаква предложения от неправителствените организации в земеделския бизнес за съвместна работа със средните училища и професионалните гимназии в земеделието и хранителната промишленост с цел издигане нивото на образованието в сектора.