fbpx Бъдещето е в умното общество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бъдещето е в умното общество

Бъдещето е в умното общество

„Предложението на Япония за умно общество 2020“, събра в БТПП над 100 участника, сред които представители на бизнеса, на обществени организации и на академичните среди. Темата представи с лекция Фумитоши Емура, ръководител на отдел „Насърчаване на бизнеса към интелигентно управление на търсенето, умни градски проекти и бизнес проекти за социална иновация“ в японската компания HITACHI.
Данните от статистиката на стокообмена между България и Япония за 2012 г. в размер на 112 млн. щ. долара показват наличието на неизползван потенциал за развитие на двустранните икономическите отношения. БТПП има за цел да окаже пълно съдействие за развитието на тези отношения, като днешното събитие е част от реализирането на тази задача.
Аудиторията бе приветствана от извънредния и пълномощен посланик на Япония в България Такаши Коидзуми чрез поздравителен адрес, прочетен от Тошио Сугиура, съветник към Посолство на Япония в България. В приветствието бе изтъкнато, че се очаква България да се ангажира с политика за икономия на енергия в изпълнение на Енергийната стратегия 2020 на ЕС и бе посочено по какъв начин може да се постигне една от целите на тази стратегия, свързана с 20% повишение на енергийната ефективност – „Един от начините е концепцията за умно общество, представена от гост-лектора Фумитоши Емура.”

В лекцията си Фумитоши Емура представи различни идеи за социални иновации и практически примери, въз основа на опита и проектите реализирани досега от HITACHI във Великобритания, в Мауи (САЩ) и в Малага (Испания). Презентирани бяха възможности за оптимизация на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, ефективното използване на електроенергия чрез „интелигентна мрежа“, както и наблюдение на потреблението на енергия в дома чрез използването на „интелигентни датчици“. Предложенията представляват комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура.